จัดที่ ร.ร.มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
29-31 ม.ค. 60
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       

คณะครูผู้ฝึกสอนและนักดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
(ซ้ายบน) ครูสายวาริน แทนศรราม ,ครูเอกราช วงศ์โอภาส ,ครูประทุม เทียมเมือง
(แถวกลาง) ด.ช.ธิชานนท์ ยศรุ่งเรือง , ด.ช.คณพศ เผือกแตง ,ด.ช.จิรภัทณ ช้างผึ้ง
(แถวนั่งซ้าย) ด.ญ.สมิตา แต่งเสร็จ ,ด.ญ.ชุติมา ภู่พูล ,ด.ญ.กนกพร เสือแพร
ด.ญ.เบญจา รุ่งเพ็ง ,ด.ญ.จิรารัตน์ สุวรรณลือ ,ด.ญ.กรรณิการ์ ภู่เอี่ยม ,
ด.ญ.
นันธิวา ช่อเหมือน และด.ญ.วิภาวี พ่วงแจ่ม

 

นักดนตรีไทยทุกคนรายงานตัวเข้าแข่งขัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
เมื่อถึงสถานที่แข่งขันก็รวมทีมเพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
 

(จากซ้าย) ครูณัฐชกร อินทร์สังข์ ,ครูสายวาริน แทนศรราม ,ครูเอกราช วงศ์โอภาส
ครูทักษ์ดนัย แสงแก้วเขียว และครูประทุม เทียมเมือง คณะครูผู้ฝึกสอนและควบคุม

 
   
ครูเอกราช วงศ์โอภาส นำนักดนตรีไทยทุกคน เคารพสักการะขอพรศาลพระพิฆเนศวร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
 
บรรยากาศขณะรอถ่ายภาพในตอนเช้า
 
   
นักดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ขณะบรรเลงบนเวทีประกวด
 
คณะกรรมการตัดสินวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิมในปีนี้
 

 

 

 

 
หิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกัน ชีวิตที่เรียบง่ายของพวกเรา
 
(จากซ้่าย) ด.ญ.ชุติมา ภู่พูล ,ด.ญ.กรรณิการ์ ภู่เอี่ยม ,ครูเอกราช วงศ์โอภาส
ด.ช.จิรภัทร ช้างผึ้ง และ ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ใน วันแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
 
   
ด.ญ.กรรณิการ์ ภู่เอี่ยม , ด.ช.จิรภัทร ช้างผึ้ง และครูเอกราช วงศ์โอภาส
บนเวทีประกวดเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ , ครูเอกราช วงศ์โอภาส และนักเรียนถ่ายรูปพร้อมกัน
ก่อนการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
 
   
ด.ช.จิรภัทร ช้างผึ้ง ซ้อมหนักก่อนเข้าแข่งขัน ในความดูแลของครูเอกราช วงศ์โอภาส
 
บรรยากาศการซ้อมดนตรีไทย ณ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 69 สถานที่พักแรม
ในคิน วันที่ 30 ม.ค.60
 
   
ทีมงานคณะครูและนักดนตรีไทยในห้องพัก ร.ร.ไทยรัฐวิ
 
ครูเอกราช วงศ์โอภาส เป็นตัวแทนมอบเงินให้แก่ คุณครูวาสนา ศรีจำปา
ตัวแทนร.ร.ไทยรัฐ วิทยา 69 เพื่อเป็นการขอบคุณในความเอื้อเฟื้อสถานที่พัก
 
   
วันแห่งความดีใจของพวกเรา เมื่อขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศ วงเครื่องสายวงเล็ก
ผสมขิม ระดับ ม.1-3 ในปีนี้
 
ดีใจอย่างสุดๆ ในวันแห่งการรอคอย