จัดที่ วัดชาวเหนือ
22 พ.ย. 59
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
   
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ นำคณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
หน้าเสาธงของโรงเรียน
 
คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ในบริเวณอาคารอเนกประสงค์
 

   
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กล่าวนำปฏิญาณตน เพื่อเดินตามรอยเท้าพ่อ
 

นักเรียนวัดชาวเหนือ ก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ ๙
ด้วยความอาลัย

 
 

 
คณะครูและนักเรียน ร่วมนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
คณะครูและนักเรียน ร่วมนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
   
นักเรียนวงเมโลเดี้ยน ร่วมนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี และ
ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
   
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี และ
ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมในพิธีรวมพลังเพื่อถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ ๙
 
คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมในพิธีรวมพลังเพื่อถวายอาลัย
ในหลวง รัชกาลที่ ๙
 
   
ภาพบรรยากาศด้านหลัง ของบริเวณพิธี
 
คณะผู้บริหาร นักการ และนักเรียนร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล