จัดที่ วัดชาวเหนือ
13 พ.ย. 59
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
   
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ นำคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ช่วยงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2559
ของวัดชาวเหนือ
 
รองวิสูตร แทนศรราม เป็นพิธีกรและดูแลจัดการฝ่ายต่างๆ ของงานนี้
 

   
นักเรียนหญิงมัธยมของ ร.ร.วัดชาวเหนือ จิตอาสาบริการน้ำดื่มแก่ญาติโยม ที่มาทำบุญ
 

ครูอาภรณ์ โฆสิตาภา ,ครูประทุม เทียมเมืองและครูรัชนก โพธิสระแสง
ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่เข้าประกวดร้องเพลง

 
 

 
ด.ญ.ณัชชา อำนวยผล และด.ญ.เกวลี แซ่ตั้ง ยิ้มแย้มแจ่มใสขณะช่วยงานบุญในวันนี้
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมช่วยในฝ่ายรับจองผ้าไตร
 
   
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ช่วยแจกริบบิ้นดำ
แก่ญาติโยมที่มาในงาน
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมช่วยในฝ่ายแจกผ้าไตร
 
   
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี จัดขนมใส่ถุงเพื่อบริการ
 
มิส เดซี่ ครูสอนภาษาอังกฤษ ของ ร.ร.วัดชาวเหนือ มีความศรัทธาในพุทธศาสนา
ร่วมช่วยงานในวันนี้ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
 
   
ด.ช.นนทวัฒน์ ศรีขันธ์ และ ด.ช.เริงชัย ตั๊นไวลักษณ์ ช่วยบริการน้ำดื่ม
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมช่วยในฝ่ายรับเงินทำบุญ