จัดที่ ค่ายปิยมงคล ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
23-25 พ.ย. 59
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
   


พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.ในอำเภอดำเนินสะดวก ประจำปีการศึกษา 2559

 

 
กิจกรรมนันทนาการ สร้างความสนุกสนานให้กับลูกเสือ-เนตรนารีไม่ใช่น้อย
 

   
กิจกรรมเปิดประชุมกองประจำวัน
 

กิจกรรมการผูกเงื่อนสร้างเต้นท์ที่พัก

 
 

 
กิจกรรมการเรียนผูกเงื่อนของลูกเสือ-เนตรนารี
 
เอ้า ! ช่วยกันผูกให้ถูกนะ ประเดี๋ยวจะสอบไม่ผ่าน
 
   
กิจกรรมนันทนาการที่สนุกสนาน
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ร่วมพิธีเปิดการเล่นรอบกองไฟของลูกเสือ-เนตรนารี
 
   
ลูกเสือ ร.ร.วัดชาวเหนือ แสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย ในการแสดงเล่นรอบกองไฟ
 
คณะครูและเนตรนารี ร.ร.วัดชาวเหนือ ถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับ