จัดที่ ร.ร.การบินกำแพงแสน จ.นครปฐม
28-30 พ.ย. 59
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
   
ผู้อำนวยการ ร.ร.การบินกำแพงแสน ให้เกียรติเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม ร.ร.มัธยมอำเภอดำเนินสะดวก
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ มอบเงินค่าบำรุงสถานที่ให้แก่ ผอ.ร.ร.การบินกำแพงแสน
 

   
ลูกเสือ-เนตรนารี รับการอบรมจากวิทยากรประจำค่าย
 

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
 

 
เนตรนารีกำลังฝึกวิชาชาวค่าย
 
ท่านวิทยากร กำลังแนะนำเส้นทางการเดินทางไกลแก่ลูกเสือ
 
   
กิจกรรมนันทนาการในหมู่เนตรนารี
 
เนตรนารีฝึกฐานผจญภัยไต่เชือก
 
   
กิจกรรมแคมป์ไฟของลูกเสือ-เนตรนารี ในช่วงเปิด
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ เป็นประธานเล่นรอบกองไฟ
 
   
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.2 ร.ร.วัดชาวเหนือ ถ่ายภาพพร้อมกันก่อนเดินทางกลับ
 
พิธีอำลาระหว่างท่านวิทยากรและลูกเสือ-เนตรนารี ในพิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม