จัดที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
27 พ.ค.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
เจ้าหน้าที่อนามัยจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ มาตรวจฟัน
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1
 

อ้าปากอีกนิดคะ !

 

   
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ให้ความสนใจนักเรียนกับการตรวจสุขภาพมากเป็นพิเศษ
 

คุณหมอตรวจฟันของนักเรียนอย่างละเอียด

 
 

 
นักเรียนนั่งเข้าแถวรับบริการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
 
นักเรียนตั้งใจฟังคุณหมอ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การแปรงฟัน
 
   
ครูนฤมล ระงับภัย ควบคุมนักเรียนในการแปรงฟัน
 
แปรงฟันแล้ว ผมหล่อขึ้นไหมครับ....