จัดที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
24 มิ.ย.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ รับเกียรติบัตรจากหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทราชบุรี
เพาเวอร์ จำกัด และคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 
กิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ราชบุรี สร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียนมากเลยทีเดียว
 

   
นักเรียนทุกคนสนุกสนานกับกิจกรรมนำเข้าสู่การอบรม
 

ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลกำลังชี้แจงกิจกรรมอบรมในวันนี้

 
 

 
นักเรียนทุกคน กำลังลงทะเบียนเข้าอบรม
 
กิจกรรมฐานการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฐานที่ 1
 
   
กิจกรรมฐานเรียนรู้ ฐานที่ 2 การป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ ไฟคลอก น้ำร้อนลวก
 
กิจกรรมฐานการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฐานที่ 3
 
   
กิจกรรมฐานการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฐานที่ 4 การนวดกล้ามเนื้อ
 
กิจกรรมฐานการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฐานที่ 5
การพันผ้าพันแผล
 
   
กิจกรรมฐานการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฐานที่ 6 การปั๊มหัวใจ
เมื่อคนไข้หมดสติ
 
คณะพยาบาลวิทยากร คณะครู และเจ้าหน้าที่บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนเพื่อเป็นที่ระลึก