จัดที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
11 พ.ค.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผู้ปกครองที่เดินทางมาถึงรีบเข้ารายงานตัว
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครอง และดำเนินการประชุม

 
   
บรรยากาศด้านหลังขณะผู้ปกครองกำลังประชุม
 

ผู้ปกครองตั้งใจฟังเรื่องประชุมของโรงเรียน

 
 

 

 
รองวิสูตร แทนศรราม ชี้แจงผู้ปกครอง เรื่อง หน้าที่ของนักเรียน
และหน้าที่ของผู้ปกครอง
 
ผู้ปกครองยอมรับในข้อตกลงของโรงเรียนที่จะช่วยให้การศึกษา
ของลูกหลานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จ
 
   
คณะครูชุดทำหน้าที่ต้อนรับท่านผู้ปกครองที่มารายงานตัว
 
ในวันเดียวกัน ผอ.พิศุจน์ มีไปล่ และคณะครูช่วงชั้นที่ 1
แจกกระเป๋าหนังสือ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1