จัดที่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
11 พ.ย. 58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 

คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2 มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของ ร.ร.วัดชาวเหนือ

 
บรรยากาศการประชุม แบบเป็นกันเอง
 

   
ท่านศึกษานิเทศก์ สอบถามข้อมูลจากท่านผอ.พิศูจน์ มีไปล่
 

บรรยากาศการตอบข้อซักถาม

 
 

 
ประธานช่วงชั้น และหัวหน้างานวิชาการ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ
จัดตารางเรียน
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ชี้แจงบทสรุปของแนวทางการดำเนินงานตาม
โครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้ท่านศึกษานิเทศก์ได้รับฟัง