จัดที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
29 พ.ค.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
เจ้าหน้าที่อนามัยจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ มาตรวจฟัน
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1
 
ครูเอกราช วงศ์โอภาส นำนักเรียนอาราธนาศีล
 

   
นักเรียนทุกคน ยกมือขึ้นวันทา ด้วยความพร้อมเพรียงสวยงาม
 

ทุกคนก้มลงกราบพระอย่างพร้อมเพรียงน่าประทับใจ

 
 

 
บรรยากาศขณะหลวงพ่อ เทศนาสั่งสอนนักเรียน
 
นักเรียนให้ความสนใจ จดบันทึกความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
ลงในสมุด
 
   
นักเรียนชายนั่งคุกเข่าในท่าเทพบุตร ก่อนกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์
 
ตัวแทนนักเรียน นำปัจจัยมาถวายหลวงพ่อ แล้วหลวงพ่อมอบปัจจัย
กลับคืนสู่โรงเรียน
 
   
หลวงพ่อนำคณะครูและนักเรียน เวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดชาวเหนือ
 
ทุกคนตั้งใจบูชา ในขณะเวียนเทียน