จัดที่ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย
23-26 ธ.ค. 58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
เที่ยวชมความงามของ สวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองเลย
 
เดินทางกันต่อไปยัง ภูป่าเปาะ หรือฟูจิเมืองเลย
 

   
เที่ยวชม ภูทับเบิก ซึ่งเป็นจุดสูงสุด ของจังหวัดเพชรบูรณ์
 

เชิญชมตลาดเชียงคานยามเช้า ได้ร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว

 
 

 
เดินทางถึง พระตำหนักเขาค้อ ซึ่งอยู่บนยอดเขาย่า สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด
 
แวะไหว้ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่คณะ
 
     
ไหว้พระ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์