จัดที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
26 มิ.ย.58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันสุนทรภู่ ปี58
 
รองวิริยะ เฉลิมยศ มอบของขวัญให้แก่ตัวแทนนักแสดงละคร
เรื่อง พระอภัยมณี
 

   
ละครประยุกต์ เรื่อง พระอภัยมณี ในปีนี้สนุกสุด ๆ
 

คณะครูฝึกสอนและฝึกซ้อมการแสดง ถ่ายภาพร่วมกับนักแสดงทุกคน

 

 

 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และคณะครูฝึกสอน ถ่ายภาพร่วมกับนักแสดงชุด รำกะลา
 
การแสดงชุดรำกะลา สวยงามและตื่นตาตื่นใจผู้ชมเป็นที่สุด
 
   
คณะครูและนักเรียนกับภาพบรรยากาศรวมของฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
 
คณะครูและนักเรียนกับภาพบรรยากาศรวมของฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
 
   
คณะครูและนักเรียนกับภาพบรรยากาศรวมของฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
 
คณะครูและนักเรียนกับภาพบรรยากาศรวมของฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
 
   
คณะครูและนักเรียนกับภาพบรรยากาศรวมของฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ
 
ป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันสุนทรภู่ปีนี้