จัดที่ ร.ร.มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
31 ม.ค. 59
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ครูเอกราช วงศ์โอภาส นำนักดนตรีไทยเคารพสักการะศาลพระพิฆเนศ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
 
นักดนตรีลงทะเบียนรายงานตัว
 

   
ผอ.พิศูจน์ ,รองวิริยะ ,ครูเอกราช ,ครูสายวาริน ,ครูประทุม ถ่ายภาพร่วมกับ
คนเก่งของโรงเรียนบนเวทีรับรางวัล
 

นักดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิมทั้ง 8 คน

 
 

 
ผู้บริหาร ,คณะครูและนักดนตรีไทยถ่ายภาพร่วมกันที่ซุ้มถ่ายภาพ
 
ครูเอกราช วงศ์โอภาส นำนักดนตรีทำพิธีไหว้ครู
 
   
ซ้อมดนตรีในช่วงค่ำของวันที่เข้าพัก
 
บนเวทีการแข่งขัน พวกเราทำอย่างสุดความสามารถ
 
   
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติมาตัดสินในวันนี้
 
แวะรับประทานอาหารเย็นก่อนกลับบ้าน