จัดที่ สพป.ราชบุรี เขต 2
9-13 พ.ย. 58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท
บินนาน (โดยติดล้่อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
 

   
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท
บินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
 

ครูและนักเรียนตัวแทนการประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

 
 

 
ครูและนักเรียนตัวแทนการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
 
   
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
 
   
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
 
   
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันการบรรเลงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
 
   
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันการวสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ป.1-ป.3
 
   
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
 
   
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
 
   
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จาก เศษวัสดุ
เหลือใช้ี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
 
   
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-ม.3
 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-ป.6
 
   
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันร้องเพลงสากลหญิง ม.1-ม.3
 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ป.1-ป.6
 
   
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ม.1-ม.3
 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันร้องเพลงสากลหญิง ป.1-ป.6
 
   
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.1-ม.3
 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
 
     
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย