จัดที่ จังหวัดอ่างทอง
18-20 ธ.ค. 58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย
ได้รับรางวัลเหรียญทอง

 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 

   
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 

ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง

 
 

 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 
   
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันการบรรเลงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท
บินนาน (โดยติดล้่อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 
   
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท
บินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
 
ครูและนักเรียนตัวแทนการแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 
   
ผอ.นิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป ราชบุรี เขต 2 ,รองประสงค์ แย้มศิริ
และ นางสาวจิตชญา ศรีโสภา ผู้ประสานงานสพป.รบ.2 ให้เกียรติเยี่ยมชม
และให้กำลังใจนักดนตรีไทย ณ สนามแข่ง ร.ร.วัดศีลขันธาราม
 
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคณะครู ร.ร.ริ้วหว้าวิทยาคม จ.อ่างทอง
เอื้อเฟื้อสถานที่พัก ให้กับคณะครูและนักเรียน ช่วงระหว่างแข่งขัน
 
   
ครูเอกราช วงศ์โอภาส นำนักดนตรีไทย สักการะพระพุทธรูปและรูปปั้น ร.5
ณ สนามแข่งขัน ร.ร.วัดทางพระ จ.อ่างทอง
 
ผลงานการฉีก ตัด ปะ กระดาษของหนูค่ะ