จัดที่ วัดชาวเหนือ
19 ม.ค. 59
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์  มีไปล่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 
คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ ตั้งใจรับศีล
 

   
พระครูปลัดศุภชัย ขนฺติโก เจ้าอาวาสวัดชาวเหนือ ให้ศีลให้พรแก่คณะครู
 

ตั้งใจรับพรจากท่านเจ้าอาวาส เพื่อน้อมนำคำสอนไปปฎิบัติ

 
 

 
ท่านเจ้าอาวาส ให้ความสนใจสอบถามข่าวสารของโรงเรียน จากท่านผู้บริหาร
 
คณะครูรับพรก่อนลา
 
   
คณะผู้บริหารและคณะครู ถวายของขวัญปีใหม่แด่ท่านเจ้าอาวาส
 
ท่านเจ้าอาวาสมอบพระเครื่องบูชาให้แก่คณะครูเพื่อเป็นศิริมงคล