จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
30 ธ.ค. 58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ มอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนที่โชคดี
 
รองวิริยะ เฉลิมยศ มอบกระเป๋าหนังสือ ให้แก่นักเรียนที่โชคดี
 

   
บรรยากาศของนักเรียนในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 

ครูวีริสรา ศิริเธียรไชย มอบกระเป๋าผ้าให้แก่นักเรียนที่โชคดี

 
 

 
ครูไปรมา กุหลายซ้อน มอบเสื้อกีฬาให้แก่นักเรียนที่โชคดี
 
ครูปริญาพร ขุนพรม มอบกระเป๋าผ้าให้แก่นักเรียนที่โชคดี
 
   
ครูเกศินี ทิพยทัศนัน มอบกระเป๋าหนังสือให้แก่นักเรียนที่โชคดี
 
ครูจิตรลดา หิรัญรัตน์ มอบกระเป๋าผ้าให้แก่นักเรียนที่โชคดี
 
   
ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ มอบกระเป๋าหนังสือให้แก่นักเรียนที่โชคดี
 
ครูพรทิวา หาญวัฒนะพาณิชญ์ มอบกระเป๋าหนังสือให้แก่นักเรียนที่โชคดี
 
   
คณะครูทุกคน มีความสุขสนุกสนานในงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 
คณะครูทุกคน มีความสุขสนุกสนานในงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 
   
คณะครูทุกคน มีความสุขสนุกสนานในงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองครูให้แก่
ทีมสีฟ้า
 
   
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเปตองครูให้แก่
ทีมสีเขียว
 
คณะครูร่วมสนุกด้วยการร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน
 
     
ความสมัครสมานสามัคคีของทีมผู้บริหารโรงเรียนวัดชาวเหนือ
จะยังคงอยู่ตลอดไป