จัดที่ ค่ายปิยมงคลแคมป์ ราชบุรี
18 - 20 พ.ย. 58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
ครูภัททิยา  เตียงเกตุ และลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6 เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม
ณ ค่ายปิยมงคล ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 
ลูกเสือ ฝึกผูกเงื่อนด้วยความตั้งใจ
 

   
เนตรนารี ได้่รับการฝึกระเบียบแถวจากวิทยากร
 

สนุกสนานกับฐานผฐญภัย

 
 

 
รายงานผลการเรียนรู้จากฐานต่าง ๆ ต่อที่ประชุม
 
ลูกเสือฝึกการคาดคะเนทิศทาง
 
   
เนตรนารี ช่วยกันก่อเตาไฟ เตรียมหุงหาอาหารในมื้อเย็นของวันแรก
 
เข้าค่ายพักแรมครั้งนี้ สนุกจริงๆค่ะ
 
 

 

 
เอ้า ! ตามผมมาเร็วๆ ประเดี๋ยวจะหลงป่า
 
ฝึกการผูกเงื่อน ทำราวตากผ้า