จัดที่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
2 พ.ย. 58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 กล่าวให้โอวาท
กับคณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ผ่านรายการเคเบิ้ลทีวีของโรงเรียน
 
ภาพบรรยากาศในห้องส่ง ขณะแพร่ภาพ ท่านผอ.อธิวัฒน์ กล่าวชื่นชน
ในความพร้อมเพรียงของ ร.ร.วัดชาวเหนือ
 

   
ผอ.อธิวัฒน์ พันธ์ประชา และศึกษานิเทศก์ ชมการจัดรายการในห้องส่งของ
เคเบิ้ลทีวี ร.ร.วัดชาวเหนือ
 

ท่าน ผอ. เข้าเยี่ยมชมห้องดนตรี และเล่นจะเข้ตัวใหม่ ที่ทางโรงเรียนได้รับ
บริจาคจากท่านรองเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่