จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
4 ธ.ค. 58
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
 

 
คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ นำคณะครูและนักเรียนกล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 

   
ผอ.พิศูจน์ มีไปล นำพานพุ่มสักการะวางหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์
 

ผอ.เรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดชาวเหนือ นำคณะครูและนักเรียนถวายสัตย์ปฏิญาณ

 
 

 
บรรยากาศในงานพิธีในวันนี้ เต็มไปด้วยความปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
 
นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ รำถวายพระพร โดยการฝึกของคณะครูฝึก
ประสบการณ์ จาก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
 
   
การแสดงระบำกะลา ก็เป็นอีกชุดหนึ่ง ที่นักเรียนได้มีโอกาสแสดงเทอดพระเกียรติ
 
คณะครูและนักเรียนกำลังชมการแสดง ด้วยความสุข