จัดที่ ค่ายปิยมงคล ต.หินกอง จ.ราชบุรี
14 - 16 พ.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
รองวิสูตร แทนศรราม รอง ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ เป็นประธานเปิด
การอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายปิยมงคล จ.ราชบุรี
 

คณะวิทยากร และเหล่าลูกเสือ-เนตรนารี ในพิธีเปิดการอบรม

 
     
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่
โรงไฟฟ้าราชบุรี
 
ครูสุนีย์ คงบางปอ ,ครูภัททิยา เตียงเกตุ และรองวิสูตร แทนศรราม ในคืนเล่นรอบกองไฟ
 
     
 
กองไฟอันลุกโชติช่วง เป็นสัญลักษณ์ของกิจการลูกเสือไทย
ที่จะยังคงอยู่ตลอดไป
 
แสนเสียดายวันเวลาที่ผ่านไป
 
     
 
ลาก่อนเพื่อนที่รัก
 
สนุกจริง ๆค่ะ แล้วเราคงจะได้พบกันอีกนะ