จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
18 ส.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
รองวิริยะ เฉลิมยศ รองผอ.ร.ร. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ของร.ร.วัดชาวเหนือ
 

ครูอาภรณ์ โฆสิตาภา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและประธานสาระ
วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน

 
    1  
 
นักเรียนกำลังร่วมกิจกรรมในแต่ละฐานอย่างสนุกสนาน
 
น้อง..ตั้งใจทำให้ดีนะคะ พี่ขอเอาใจช่วย
 
     
 
นักเรียนเข้าแถวแข่งขันกันตอบปัญหาชิงรางวัล
 
นี่ไงล่ะ..ผลงานของพวกหนู
 
     
 
สนุกจริง ๆครับ
 
ครูทัศนีย์ จักรกลัด กำลังนั่งรอนักเรียนที่จะมาร่วมกิจกรรมในฐานนี้