จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
7 มิ.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2555
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และรองวิริยะ เฉลิมยศ รับพานดอกไม้
ธูปเทียนจากตัวแทนนักเรียน พร้อมกับให้โอวาท

 
     
 
ภาพคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ และพานดอกไม้ ธูปเทียน ที่นักเรียน
นำมาบูชาครู
 
วงดนตรีไทยนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ บรรเลงเพลงเพื่อ
สร้างบรรยากาศในงานพิธี
 
 
 
 
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นคนดีของห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
 
ภาพบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและประทับใจที่นักเรียนและครู
มีให้ต่อกัน