จัดที่ อูหลงรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
31-1มิ.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ เป็นประธานเปิดการอบรม
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน ในวันนี้

 
ดร.ณัฐฑิกา ลิ้มเฉลิม ผอ. ร.ร.วัดเวฬุวนาราม อ.ดำเนินสะดวก
ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
 
     
 
พักรับประทานอาหารกลางวันท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ
ที่สวยงาม
 
คณะครูและท่านวิทยากร ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกในวันปิด
การอบรม
 
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศการอบรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ที่ได้รับจากท่านวิทยากร
 
ภาพบรรยากาศแห่งความสนุกสนานยามว่างจากการอบรม