จัดที่ อเนกประสงค์ร.ร.วัดชาวเหนือ
10 ส.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 

นายเรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดชาวเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในการถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 
คณะครู นักเรียน ท่านผู้มีเกียรติและประชาชน ร่วมถวายพระพรแด่
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 
     
 
คณะครูและผู้ปกครองร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการ
ทำบุญโรงเรียนประจำปี
 
วงดนตรีไทยของนักเรียน ร่วมบรรเลงประกอบในงานพิธีนี้
 
     
 
ภาพนี้หาดูได้ยากควรเก็บไว้
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมในงานทำบุญโรงเรียนในวันนี้
 
     
 
นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ นั่งเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อเตรียมทำพิีธี
ถวายพระพร
 
พวกหนูเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาค่ะ