จัดที่่ ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก
26 มิ.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 

รองณัฐภัทร อินทร์อ่อน รอง ผอ.สพป.รบ.2 ให้เกียรติเป็นประธาน
ในการเดินธงในวันนี้
 
ผอ.วิชัย อุดมกุศลศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลดำเนินฯ กล่าวรายงาน
ต่อท่านประธาน
 
     
 
ขบวนธงของนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
เดินไปตามถนนสายบางแพ-ดำเนิน
 
     
 
นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ เดินถือป้ายพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด
เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี
 
ขบวนธงทุกขบวนหยุดยืนบริเวณสนามเพื่อทำพิธี