จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
13 มี.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
นางบุญเรือน รัตนมุง นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.บ้านไร่
ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา
ในระดับชั้นปฐมวัย
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
อนุบาลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนจากการประกวดความสามารถ

 
     
 
รองวิสูตร แทนศรราม รอง ผอ.โรงเรียน เป็นพิธีกรในงานครั้งนี้
 

ครูเกลียวพันธ วิภาโตทัย ครูระดับชั้นปฐมวัย เป็นผู้ขานชื่อนักเรียนขึ้นรับประกาศนียบัตร

 
     
 
ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตน้อยทุกคน
 
ด.ญ.รัชนีกร ศรีขันธ์ ตัวแทนนักเรียนอนุบาล กล่าวแสดงความรู้สึก
 
     
 
ภาพแห่งความสดชื่นแจ่มใสของบัณฑิตน้อย
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูในระดับชั้นปฐมวัย