จัดที่ อาคารห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
21 ก.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ศน.เสถียร แพนทิศ ศน.สพป.รบ.2 มาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน
การสอนนักเรียนชั้น ป.1 เกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ต โดยมี ผอ.พิศูจน์
มีไปล่ และคณะครูระดับชั้น ป.1 ให้การต้อนรับ
 

นักเรียนป.1 ให้ความสนใจแท็บเล็ตมากเป็นพิเศษ

 
     
 
ครูเอกราช วงศ์โอภาส รับหน้าที่เป็นวิทยากร
 
ศน.เสถียร ให้การตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ต
 
     
 
คณะครูในชั้น ป.1 ร่วมด้วยช่วยกันดูแลให้ความรู้นักเรียน เห็นแล้ว
ปลื้ม.......
 
มีแท็บเล็ตแล้วล่ะ..ทีนี้พวกหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ
 
     
 
บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความสุขและสาระครับ
 
คณะครู ระดับชั้น ป.1 และศน.เสถียรถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับ