จัดที่ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี
23 -24 ก.พ.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติ
เป็นประธานในการประกวดครั้งนี้
 

ทีมนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้ารายงานตัวทันทีเมื่อเดินทางไปถึง

 
     
 
คนเก่งของพวกเรานั่งแถวที่ 2
 
นักเรียนตัวแทนของโรงเรียนต่าง ๆที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 17 ทีม
ในระดับมัธยม
 
     
 
ด.ญ.ลลิตา เหมือนนามแก้ว เป็นตัวแทนของทีมจับฉลากก่อนการแข่งขัน
 
จากซ้าย : ด.ญ.วรรวิภา อิ้วบาง , ด.ญ.สุภาวดี น้อยประสิทธิ์
ด.ญ.ลลิตา เหมือนนามแก้ว, ด.ญ.ภิญญา ปานอำพันธ์ และ
ด.ญ.วิภาวรรณ เนียมหอม เป็นทีมตัวแทนของ ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
     
 
ภาพด้านหลังขณะกำลังประกวด
 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การตัดสิน