จัดที่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
14 ธ.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
 

ทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

 
     
 
ทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
 
ทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
 
     
 
ทดสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
 
รอง วิสูตร แทนศรราม และรองวิริยะ เฉลิมยศ ถ่ายภาพร่วมกับ
คณะกรรมการผู้ประเมิน จาก สทศ.