จัดที่่ ห้องประชุมจารุกรอง
15 พ.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และรองวิสูตร แทนศรราม ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและกำกับตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของ สพฐ.
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และรองวิริยะ เฉลิมยศ กำลังชี้แจงในเรื่อง
ของหนังสือแบบเรียน
 
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และรองวิสูตร แทนศรราม กำลังตอบข้อซักถาม
ของคณะกรรมการ
 
คณะครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือ
แบบเรียนที่จัดให้นักเรียนได้เรียนในปีนี้
 
     
 
ของคณะกรรมการของ สพฐ. กำลังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หนังสือ
แบบเรียนของสำนักพิมพ์ต่าง ๆ
 
คณะกรรมการจากสพฐ., เจ้าหน้าที่จากสพป.รบ.2 และคณะครู
ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก