จัดที่ ร.ร.อนุบาลโพธาราม และ ร.ร.วัดบางลาน
10 -12 , 15 -17 พ.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล แข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ
รางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาค
 

ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล แข่งขันปั้นดินน้ำมัน
รางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาค

 
     
 
ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.1-3 แข่งขันท่องอาขยานและทำนองเสนาะ
รางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาค
 
ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1-3 แข่งขันคำคม
รางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาค
 
     
 
ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1-3 แข่งขันวงดนตรีไทยเครื่องสายวงเล็ก
รางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาค
 
ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1-3 แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
รางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาค