จัดที่ ร.ร.อนุบาลโพธาราม และ ร.ร.วัดบางลาน
10 -12 พ.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ตัวแทนนักเรียน ป.4-6 แข่งขันวงดนตรีไทยเครื่องสายวงเล็ก รางวัลเหรียญทอง
 

ด.ญ.อริศรา มีวันนัง แข่งขันเดี่ยวซออู้ รางวัลเหรียญทอง

 
     
 
ตัวแทนนักเรียน ป.4-6 แข่งขันรำวงมาตรฐาน รางวัลเหรียญทอง
 
ตัวแทนนักเรียน ป.4-6 แข่งขันสวดมนต์หมู่ รางวัลเหรียญทอง
 
     
 
ตัวแทนนักเรียนอนุบาล แข่งขันปั้นดินน้ำมัน รางวัลเหรียญทอง
และเป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาค
 
ตัวแทนนักเรียนอนุบาล แข่งขันสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ
รางวัลเหรียญทอง และเป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาค
 
       
 
ตัวแทนนักเรียน ป.4-6 แข่งขันโครงงานวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลเหรียญทอง