จัดที่ ร.ร.อนุบาลโพธาราม และ ร.ร.วัดบางลาน
15 -17 พ.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ตัวแทนนักเรียน ม1-3 แข่งขันวงดนตรีไทยเครื่องสายวงเล็ก
รางวัลเหรียญทอง และเป็นตัวแทนเขตไประดับภาค
 

ตัวแทนนักเรียน ม1-3 แข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด รางวัลเหรียญทอง

 
     
 
ตัวแทนนักเรียน ม1-3 แข่งขันคำคม รางวัลเหรียญทอง และเป็นตัวแทนเขตไประดับภาค
 
ตัวแทนนักเรียน ม1-3 แข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุ รางวัลเหรียญทอง
 
     
 
ตัวแทนนักเรียน ม1-3 แข่งขัน Cross Word รางวัลเหรียญทอง
 
ตัวแทนนักเรียน ม1-3 แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน รางวัลเหรียญทอง และเป็นตัวแทนเขตไประดับภาค