จัดที่ ร.ร.การบินกำแพงแสน จ.นครปฐม
6-8 ธ.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือร่วมพิธีถวายราชสักการะ ร.6
 

ครูสายวาริน แทนศรราม (ยืนคนที่ 5) เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง

 
     
 
ภาพด้านหลังของอาคารหอประชุม
 
พิธีถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบิดาลูกเสือไทย
 
     
 
ผอ.พิศจน์ ,ครูสายวาริน ถ่ายภาพร่วมกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
 
ผอ.พิศจน์ มีไปล่ ถ่ายภาพร่วมกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
 
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ เป็นวิทยากร อบรมในครั้งนี้ด้วย
 
พิธีจับมืออำลา