จัดที่่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
29 มิ.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ นำคณะครู ทำพิธียกศาลพระภูมิประจำโรงเรียน
 
รองวิศุตร แทนศรราม จุดธูปเทียนสักการะ ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่
 
     
 
คณะครูร่วมใจอธิษฐานต่อพระภูมิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
 
พระเดชพระคุณท่านรองเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินฯ
กำลังทำพิธีบูชาศ่าลพระภูมิเจ้าที่
 
     
 
คณะครู ร่วมจุดธูปเทียนขอพร
 
ภาพบรรยากาศด้านหลังขณะทำพิธี