จัดที่ วัดชาวเหนือ
3 ม.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
พระอธิการศุภชัย ขนฺติโก ท่านเจ้าอาวาสวัดชาวเหนือ
 

รองวิสูตร แทนศรราม และรองวิริยะ เฉลิมยศ เป็นตัวแทนของ
คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ ถวายของขวัญและอวยพร
ปีใหม่แด่ท่านเจ้าอาวาส

 
     
 
คณะครูประนมมือ อวยพรปีใหม่แด่ท่านเจ้าอาวาส
 
คณะครูประนมมือ อวยพรปีใหม่แด่ท่านเจ้าอาวาส
 
     
 
คณะครูตั้งใจรับพรจากท่านเจ้าอาวาส
 
คณะครูตั้งใจรับพรจากท่านเจ้าอาวาส
 
     
 
น้อมศีรษะรับน้ำมนต์จากท่านเจ้าอาวาสเพื่อเป็นศิริมงคล
 
น้อมศีรษะรับน้ำมนต์จากท่านเจ้าอาวาสเพื่อเป็นศิริมงคล