จัดที่ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
30 พ.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ภาพด้านหลังของศาลาพิธีเจริญจิตตภาวนา
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
     
 
ตั้งใจนั่งสมาธิเพื่อรวมพลังจิต
 
สวดมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
 
     
 
บรรยากาศภายในศาลาพิธี
 
นักเรียนชายก็เข้าร่วมพิธีด้วยความตั้งใจ
 
     
 
นั่งสมาธิด้วยจิตใจอันเป็นกุศล
 
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
และหายจากพระอาการประชวรด้วยเทอญ