จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ร.ร.วัดชาวเหนือ
3 ธ.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือเป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร
 

ผอ.พิศูน์ มีไปล่ กล่าวนำคณะครูและนักเรียนถวายสัตย์ปฏิญาณ

 
     
 
คณะครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 
ภาพบรรยากาศก่อนทำพิธี
 
     
 
นักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยครับ
 
รองวิสูตร แทนศรราม เป็นพิธีกรในพิธีวันนี้