จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
28 ธ.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ รับรางวัลจากการแข่งขันเปตอง จากรองวิสูตร
แทนศรราม
 

รองวิริยะ เฉลิมยศ และรองวิสูตร แทนศรราม รับหน้าที่เป็น
พิธีกรในงานวันนี้

 
     
 
ภาพบรรยากาศของงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
ภาพคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
     
 
ภาพคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
ภาพคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
     
 
ภาพคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
ภาพคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ