จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
15 มี.ค.56
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
   

 
 
นายเรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ รับมอบของที่ระลึกจาก
ด.ช.วิฑูรย์ เมืองอินทร์ ตัวแทนนักเรียน

 
     
 
ครูเอกราช วงศ์โอภาส เป็นพิธีกรในงานครั้งนี้
 

ด.ญ.สิริมา ไพรนาวัล เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก

 
     
 
นักเรียนทุกคนน้อมรับคำสั่งสอนจากคุณครู
 
นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะออกไปเป็นคนดีของสังคม
 
     
 
ภาพแห่งความสดชื่นแจ่มใสของนักเรียน ม.3 รุ่นที่ 20 / 55
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ,ผอ.เรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล และรองวิสูตร แทนศรราม
ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนชั้น ม.3 รุ่นที่ 20 / 55
 
     
 
ภาพแห่งความทรงจำมิรู้ลืม
 
ภาพแห่งความทรงจำมิรู้ลืม