จัดที่่ วัดชาวเหนือ
23 พ.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัดและคณะผู้บริหารโรงเรียน
รอบโรงไฟฟ้าถ่ายภาพร่วมกันในคืนที่เป็นเจ้าภาพสวดศพหลวงพ่อหวล
 
ท่านผู้บริหารบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
 
     
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ถ่ายภาพร่วมกัน
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ (ขวาสุด) พร้อมกับคณะครูและ
ผู้บริหาร ร.ร.รอบโรงไฟฟ้า ขณะนั่งฟังพระสวดพระอภิธรรม
 
     
 
คณะครู ร.ร.รอบโรงไฟฟ้า ขณะฟังพระสวดอภิธรรมศพหลวงพ่อหวล
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ร่วมแรงแข็งขันในการรับเงินบริจาคจาก
ท่านผู้มีจิตศรัทธาในหลวงพ่อ