จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
26 ธ.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.เรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอดีตผู้อำนวยการ ร.ร.วัีดชาวเหนือ กล่าวอวยพรคุณครูทั้งสามท่าน
 

ผอ.สมอาจ รัตนมุง อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.วัดชาวเหนือ มอบของที่ระลึก
ให้แก่คุณครูจินตนา ครุฑใจกล้า ,คุณครูกิรณา คิ้วเจริญ และคุณครู
ภคมน แสงโรจน์ศิริกุล

 
     
 
ผอ.สนอง ภู่เจริญ อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.วัดชาวเหนือ มอบของที่ระลึกให้แก่คุณครูกิรณา คิ้วเจริญ
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดชาวเหนือ คนปัจจุบัน
กล่าวอวยพรให้แก่คุณครูทั้งสามท่าน ในโอกาสที่ย้ายที่ทำการสอน
 
     
 
นายกบุญเรือน รัตนมุง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านไร่ และอดีต
ครู ร.ร.วัดชาวเหนือ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล มอบของที่ระลึก
ให้แก่คุณครูทั้งสามท่าน
 
ผอ. พิศูจน์และคณะครูสุภาพสตรี ร.ร.วัดชาวเหนือ ถ่ายภาพร่วมกัน
ไว้เป็นที่ระลึก
 
     
 
ครูปริยาพร ขุนพรม และครูอริศา อิ่มรส รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานวันนี้
 
ภาพบรรยากาศด้านหลังของงานเลี้ยง