จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์
16 พ.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ให้การปฐมนิเทศแก่นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ
ในปีการศึกษา 2555
 
นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังท่านผอ.ชี้แจงข้อปฏิบัติด้วยความตั้งใจ
 
     
 
นี่แหละครับ นักเรียนที่แต่งกายถูกระเบียบ
 
รองวิริยะ เฉลิมยศ ร่วมให้คำชี้แจงแก่นักเรียนด้วย
 
     
 
บรรยากาศการประชุมในวันนี้
 
คณะครูก็ให้ความสนใจเข้ารับฟังการปฐมนิเทศในวันนี้ด้วย