จัดที่ โรงเรียนวัดชาวเหนือ
24 ธ.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
คณะกรรมการจาก สพป.ราชบุรี เขต 2 นั่งฟังการบรรยายสรุป
ผลการปฏิบัติงานของ ร.ร.วัดชาวเหนือ
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการจาก สพป.ราชบุรี เขต 2

 
     
 
คณะกรรมการและคณะครูชมวีดิทัศน์นำเสนอ ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
คณะกรรมการเยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียน
 
     
 
คณะกรรมการเยี่ยมชมหลักสูตรชั้นปฐมวัย โดยมีครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์
เป็นผู้ให้ข้อมูล
 
ท่านศึกษานิเทศก์ให้คำแนะนำแก่ครูบังอร ปานนาค
 
     
 
คณะกรรมการเยี่ยมชมห้องเคเบิ้ลทีวี CN 36
 
ก่อนเดินทางกลับ..ท่านคณะกรรมการให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะครู