จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
29 พ.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 

ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือพร้อมด้วยคณะครู
รับมอบของที่ระลึกจากวิทยากรของโรงไฟฟ้า บริษัท
ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

 
คณะวิทยากรจากโรงไฟฟ้าบริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
กำลังให้ความรู้ในเรื่อง การดับเพลิงให้กับนักเรียน
 
     
 
นักเรียนทุกคนทำท่าทางที่เป็นสัญลักษณ์ของการปฏิบัติการดับเพลิง
 
นักเรียนทุกคนที่ได้รับความรู้ต่างสนุกสนานไปตามๆกัน
 
     
 
ภาพบรรยากาศการสาธิตการดับเพลิงภาคสนาม
 
คุณครูจิตรลดา หิรัญรัตน์และคุณครูอาภรณ์ โฆสิตาภา ก็เข้ารับฝึก
ดับเพลิงกับเขาด้วย
 
     
 
หนู ๆท่องจำไว้นะครับว่า ดึง... กด... ปลด... ส่าย !
 
ท่านนายกบุญเรือน รัตนมุง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านไร่
พร้อมด้วย คณะครู คณะวิทยากร และนักเรีัยนถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็น
ที่ระลึก