จัดที่่ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี
15-16 มิ.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
พระมหาวิโรจน์ รองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสด บรรยายธรรมะ
ให้แก่คณะครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ฟัง
 
กลุ่มคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ กำลังทำพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ
 
     
 
กลุ่มคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ กำลังทำพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ นำ คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ เ้ข้าอบรมปฏิบัติธรรม
24 ชั่วโมง ณ วัดหลวงพ่อสดฯ อำเภอดำเนินฯ
 
     
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ กำลังลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
 
คณะครูทุกคนที่เข้ารับการอบรมยืนเข้าแถวรออย่างเรียบร้อย
สวยงาม