จัดที่ ร.ร.อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์
24 พ.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
นี่คือคนเก่งของโรงเรียนอีกกลุ่มหนึ่ง
 

ภายในห้องสอบ

 
     
 
ดูสอบรายชื่อก่อนสอบ
 
ดูรายชื่อแล้วก็เดินเข้ารายงานตัว