จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
25 ธ.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ เป็นประธานเปิดงานวันคริสต์มาส พร้อมกับ
มอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรม
 

คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและนักเรียนที่ทำการแสดง
ถ่ายภาพร่วมกัน

 
     
 
(จากซ้าย) ด.ช.วิฑูรย์ เมืองอินทร์ , ด.ญ.สิริมา ไพรนาวัล และ
ด.ช.อุ้มบุญ แซ่เล้ิา ทำหน้าที่เป็นซานตาครอส
 
ซานตาครอส มาแจกขนมให้กับน้อง ๆ นักเรียน
 
     
 
ภาพบรรยากาศเบื้องหลังของการจัดงานในวันนี้
 
ครูปริญาพร ขุนพรม และเหล่าบรรดาซานตาครอส ร่วมกันร้องเพลง
วันคริสต์มาส
 
     
 
นักเรียนชั้น ป.3 ร่วมกันร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบ
 
นี่คือผลงานของหนู ๆ ที่ส่งเข้าประกวด