จัดที่ วัดมหาธาตูวรวิหาร จ.ราชบุรี
2 มิ.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 

ตัวแทนนักเรียนชั้นม.1 จำนวน 20 คน โดยการนำของครูประสิทธิ์
ศรีชะนัน ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
 

ชมนิทรรศการพุทธประวัติบนกระบะทราย

 
     
 
ชมความสวยงามของพระมหาเจดีย์ภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร
 
ด.ญ.ลลิตา เหมือนนามแก้ว กำลังสรงน้ำพระพุทธรูป
ปางไสยาสน์
 
 
 
 
 
พวกเราสวดมนต์ไหว้พระอย่างตั้งใจ
 
ร่วมบริจาคเงินทำบุญเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา